ølskala

Innloggingsproblemer - feilen er funnet og løst

06.09.2016

Innloggingsproblemene fra igår er nå løst og innlogging skal fungere som normalt.