ølskala

Medlemsavgiften for 2017

03.02.2017

Nå er det på tide å betale medlemsavgiften for 2017, og innbetalingsanmodning vil komme på e-post i løpet av de nærmeste dagene. For 2017 har styret anbefalt at medlemsavgiften settes til kr 1.300,- altså en viss økning fra 2016. Medlemsavgiften skal iflg vedtektene godkjennes av årsmøtet, og det forutsettes at årsmøtet godkjenner styrets anbefaling. Noen lurer sikkert på hva de ulike kostnadspostene går til, hvordan de fastsettes etc, og styret har derfor utarbeidet to notater, én kortversjon med hovedpunktene, og én litt mer detaljert versjon med mer utfyllende informasjon