ølskala

Dato for årsmøtet: 4 mai 2017 kl 19-21 på Haandverkeren Konferansesenter

24.03.2017

Årsmøtet i Samvirkebryggeriet Oslo SA blir avholdt torsdag 4 mai kl 19-21 i Haandtverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7. Det er etablert lokale styrings/ressursgrupper ved hvert lokale bryggeri, og de som er med i disse gruppene fungerer også som utsendinger til årsmøtet. Det betyr at de som ikke selv ønsker/har anledning til å være til stede på årsmøtet kan gi en av disse utsendingene mandat til å avgi sin stemme. Ta kontakt med din bryggerisjef for å få vite hvem som er med i styrings/ressursgruppen ved ditt bryggeri.

Etter årsmøtet har vi reservert noen bord nede i Haandverkerstuene for de som ønsker å kjøpe seg en forfriskning og slå av en prat.