ølskala

Korona-tiltak : Stans i all ny brygging fra 14 mars og frem til påske

16.03.2020
I en periode fra idag og i første omgang frem til påske skal det ikke brygges nye batcher ved noen av Samvirkebryggeriene. Allerede oppsatte bryggeøkter skal imidlertid kunne benyttes til å tappe batcher som er ferdig gjæret, men bryggeledere bør forsøke å organisere tappeøkten slik at at kun 3 deltakere er til stede i bryggeriet samtidig.
Folk som allerede er satt opp på brygginger frem til påske vil bli kontaktet direkte av sin bryggeleder for å avtale/avklare oppmøtetidspunkt. Forøvrig gjelder tidligere utsendte retningslinjer hva angår karantene/smitterisiko.
Uttak av øl/retur av flasker på tidspunkter hvor det er aktivitet i bryggeriet skal gjøres så kort og effektivt som mulig, og uansett etter avtale med bryggeleder.