ølskala

Ingen avklaring rundt Nesodden - Drøbak i styremøtet i kveld

20.10.2020

Nesoddens skjebne ble diskutert i kveldens styremøte.Gruppen som ønsker å gjenoppbygge bryggeriet er nå gitt frist til 1. november for å undersøke om det er nok (50) medlemmer som kan rettferdiggjøre en gjenoppbygging. Deretter må denne gruppen komme opp med en realistisk plan for reetablering av et bryggeri innen 15/11. Hvis gjenoppbygging ikke er realistisk, så blir det overgang til Drøbak for bryggerne på Nesodden. Dette besluttes i neste styremøte i november.

Deretter ble det diskutert situasjonen rundt levering av råvarer samt avhenting av mask:
Rutinen for leveranse fortsetter på kort sikt som før - husk å melde oppskrift tidlig, samt sjekke at alt er på plass noen dager i forveien før bryggingen skal finne sted. Evt. mangler må meldes til Hans Jacob. Så var det mask - ingen god løsning på plass ennå men det jobbes med saken. 

På lenger sikt vil hvert bryggeri være ansvarlige for sine innkjøp - og organsiere transport - men vi vil fremdeles få gode rabatter pga. store uttak. Endringen vil ikke bli gjennomført før logistikkløsningen som ligger bak nettsidene våre blir tilpasset.


Hans K. Aspenberg