ølskala

Drøbak samvirke­bryggeri

OM BRYGGERIET
Jomfrubatchen i Drøbak Samvirkebryggeri ble satt 4. mars 2015 og ble en vellykket og velsmakende IPA. Bryggeriet ligger i tilknytning til Design Hub i Vindfangerbukta, og har alle de fasiliteter et lite bryggeri bør ha. Amta har laget en flott videoreportasje, den må bare sees!

[Drøbak 13.03.18] Det brygges en til to ganger i uken. Det er noen som ønsker å overlate sin andel til andre til andre. Vi har ca. 10% utskifting av medlemmer i året og gjennomsnittlig antall brygginger per medlem er +/- 6 kvelder i året. Gå inn på vår påmeldingsside for å melde din interesse om å være med.

Fakta
Bryggerisjef: Guy Markussen
Telefon: 90955888
E-post: guy.markussen@gmail.com