ølskala

Om Samvirkebryggeriet

Brygging av eget øl er bra på mange måter! For det første blir eget øl veldig godt, og helt på høyden med det aller meste som selges over disk. Videre er det bra å lage kvalitetsprodukter selv, og ikke minst er det hyggelig å få litt skryt for det av andre. Som ølbrygger i Samvirkebryggeriet får man i tillegg en fin ekstrabonus ved at bryggingen utvider det sosiale nettverket i lokalmiljøet siden man jo brygger sammen med folk fra nabolaget, i et lokale som har alt utstyret som trengs, helt i nærheten av der man bor. Det er alltid med en bryggeleder som har erfaring og man velger selv eget ambisjonsnivå som ølbrygger. Hver andelseier har rett til å brygge inntil seks ganger i løpet av året. Dette er imidlertid ingen plikt, og hvis man bare vil brygge én gang i året er det selvsagt helt greit. De som ønsker å bli bryggeledere vil kunne brygge mer enn seks ganger pr år. Man melder seg på bryggekvelder via vår bryggekalenderen, og det er plass til maks 6-7 personer på en bryggekveld.

Samvirkebryggeriet er allerede etablert på Nordberg, Østensjø og Nesbru, Drøbak, Ringerike, Bekkelaget og Lørenskog. Bryggeriet på Nesodden brant dessverre høsten 2019, og er p.t. ikke i drift.

De lokale bryggeriene i Oslo-området organiseres som ett samvirkeforetak - Samvirkebryggeriet Oslo SA. Hver andelshaver har én andel i dette foretaket, og har samtidig en lokal tilknytning til sitt lokale bryggeri.

Styret i Samvirkebryggeriet Oslo SA avholdt styremøte 4 juni og 10 juni 2020 for behandling av årsregnskap for 2020.. Regjeringen besluttet .6 juni å utvide fristen for å avholde årsmøter og behandle årsregnskap med 2 mnd, til 31 august, og styret besluttet derfor å utsette årsmøtet til etter sommerferien. Årsmøtet ble således avholdt 31 august 2020. Se sakspapirer og årsregnskap i lenker her ved siden av.