ølskala

Nye bryggekvelder lagt ut på kalenderen

10.08.2017

Det er nå lagt ut fire nye bryggekvelder i kalenderen. disse er i første omgang forbeholdt nye bryggere og andre som ennå ikke har fått plass på brygging i løpet av somemren/høsten.