ølskala

Årsmøte i Samvirkebryggeriet Oslo SA - 18 juni 2018, kl 19-21 i Håndverker'n, Rosenkrantzgaten 7, Oslo

11.06.2018

Årsmøtet har dessverre måttet utsettes to ganger fordi vår regnskapsfører ikke har greid å ferdigstille årsregnskapet som avtalt. Vi har nå likevel fått årsregnskapet klart, det er ferdig revidert og revisor har gitt grønt lys til at årsmøtet avholdes mandag 18 juni fra kl 19-21 i Håndverker’n, Rosenkrantzgaten 7 i Oslo.

Vi er nå over 800 andelshavere i Samvirkebryggeriet, og i våre vedtekter (§7 – Ordinært Årsmøte) er det derfor åpnet for å vi kan benytte oss av såkalte utsendinger til årsmøtet. Dette betyr i korte trekk at alle andelshaverne representeres ved noen valgte ressurspersoner fra sitt bryggeri. I denne sammenhengen er det bryggerisjefene som har invitert et lite knippe engasjerte bryggere til å delta i en egen ressursgruppe for å hjelpe til med driften av bryggeriet, og disse har samtidig blitt bedt om å kunne stille som bryggeriets utsendinger til årsmøtet. Inntil tre av disse vil formelt ha stemmerett ved årsmøtet, og disse kan også formidle synspunkter man måtte ha til sakene på agendaen.

Umiddelbart etter at den formelle delen av årsmøtet er gjennomført vil det bli anledning til en mer uformell meningsutveksling om øl og andre aktuelle bryggerisaker og vi avslutter det hele med en samling og en forfriskning (for egen regning) nede i baren på Håndverkerstuene. Vi har booket et litt større møtelokale enn det vi erfaringsmessig har hatt behov for, og andelshavere (som ikke er utsendinger) som ønsker å være tilhørere uten stemmerett på årsmøtet, og som også ønsker å delta på den mer uformelle diskusjonen etterpå bes gi beskjed om dette til undertegnede. Vi fyller opp så langt det er plass.

Følgende dokumenter vil bli lagt ut her med det aller første