ølskala

Oppsatte bryggeøkter frem til 15 juni avlyses

19.04.2020

Styret i Samvirkebryggeriet har besluttet å avlyse oppsatte brygge- og tappeøkter frem til 15 juni eller til myndighetene lemper på smittevernreglene.

Om drift av bryggeriene frem til 15 juni

De generelle smittevernregler sier at maksimalt 5 mennesker kan samles, og da med minste avstand på 2 meter mellom personer innendørs, utenom egen bolig. Smittevernreglene er gjort gjeldende frem til 15 juni, og Samvirkebryggeriet skal forholde seg til disse. De fleste av våre bryggerier er ikke egnet til å oppfylle disse kravene, og skal derfor holde stengt for normal brygging og tapping slik vi er vant til inntil videre.

Dersom bryggerisjefen i samarbeid med sine bryggeledere likevel kommer frem til at bryggeriets utforming er slik at en begrenset brygge- og tappeaktivitet likevel kan gjennomføres innenfor smittevernreglenes rammer så kan dette gjøres dersom antallet deltakere som er tilstede samtidig holdes på et minimum. Videre må bryggeleder påse at aktiviteter og deltakeres plassering planlegges og gjennomføres på en slik måte at smittevernreglene overholdes.

Ved en slik begrenset deltakelse, hvor f.eks flere personer skifter på å være til stede i bryggeriet kan det imidlertid bli vanskelig å oppfylle alkohollovens krav om deltakelse i alle ledd av tilvirkningsprosessen for at den enkelte skal kunne ta ut sin andel av produksjonen som normalt. Man må derfor vurdere å innføre alternative uttaksnøkler i denne perioden dersom dette får et omfang.

Styret ønsker forøvrig å få testet og kvalitetssikret nye oppskrifter for vår oppskriftsportefølje, og vil derfor anmode de som finner det forsvarlige å brygge i denne perioden at man benytter anledningen nå til å planlegge og brygge de såkalte ferdigkomponerte ølpakkene fra Bryggselv som ligger i oppskriftsbasen