ølskala

Nye bryggerisjefer på Bæckelauget!

16.09.2020

Dere leser riktig, sjefer i flertall. Selv om undertegnede har det formelle ansvaret, så skal vi fungere som en trio - Carl Bretteville, Olav Njåstad og Hans K Aspenberg, og utfylle hverande som bryggersjefer.

Det ble avholdt årsmøte i Samvirkebryggeriet 31/8 - kort sagt så fortsetter vi som før. Brygginger legges inn i kalenderen og Hans Jacob&Co supplerer råvarene. Det kan komme noen endringer på dette opplegget utover høsten, men akkurat nå så fortsetter vi som før. Referat fra årsmøtet vil legges ut fra sentralt hold litt etterhvert.

Er det noe så ta kontakt.

Mvh, Hans K Aspenberg