ølskala

Østensjø samvirke­bryggeri

Østensjø Samvirkebryggeri satt sin første batch 25 mai 2014, og holdt frem til sommeren 2017 til ”tapperiet” i Eterfabrikken på Østensjø. Det skal nå bygges boliger på Eterfabrikken, og vi har derfor flyttet hele bryggeriet over til nye lokaler i "Skullerud Park". Her er vi samlokalisert med en mengde spennende bedrifter, og fremtiden ser lys ut!!

I løpet av 2016 ble det brygget ca 70 batcher med øl på Østensjø og det ble produsert og tappet nærmere 15.000 halvlitersflasker, hvorav flest Pilsner. Østensjø har nå noen ledige andeler og muligheten for å bli medlem er gyllen, Gå inn på vår påmeldingsside for å melde din interesse for å kjøpe en andel.

Fakta
Bryggerisjef: Stein Torsvik
Telefon: 46401045
E-post: ste-tor@online.no