ølskala

Drøbak samvirke­bryggeri

Jomfrubatchen i Drøbak Samvirkebryggeri ble satt 4. mars 2015 og ble en vellykket og velsmakende IPA. Bryggeriet ligger i tilknytning til Design Hub i Vindfangerbukta, og har alle de fasiliteter et lite bryggeri bør ha. Amta har laget en flott videoreportasje, den må bare sees!

Det brygges cirka to ganger i uken i bryggeriet, og det skal avholdes flere bryggelederkurs fremover slik at flere kan ta ansvar for produksjonen. Det vil bli noen ledige andeler fremover nå, så muligheten for å skaffe seg en andel er til stede akkurat nå. Gå inn på vår påmeldingsside for å melde din interesse for å kjøpe en andel.

Fakta
Bryggerisjef: Guy Markussen
Telefon: 90955888
E-post: guymarku@online.no